Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

33109 a-b.
a
) Sterkt forrustet øks av jern fra vikingtid. Nærmest som J. Petersen: Vikingesverd, fig. 38-39, men bladet er sterkere utsvunget. Skafthullflikene kan vanskelig bestemmes på grunn av forrustning. Noe tre sitter igjen i skafthullet. Lengde 16,5 cm,br. over egg 12,7 cm.
b
) Øks av jern fra eldre jernalder. Nærmest som Per Fett: Arms in Norway, pl. II, fig.4 eller 5, men avviker fra disse ved at den skråner noe kraftigere mot nakken. Øksa er en del forrustet, særlig i eggen. Jvf. også øks fra Snartemo V. Lengde 16,2 cm, br. over egg 4,7 cm, skafthull innvendig ca. 4 x 3,5 cm
Funnet på lokaliteten "Lautenjordet" ca. 75 m SØ for husene på gårdene GISLEVOLD (gnr. 151, bnr. 1) og LAUTEN (gnr. 152, bnr. 1),HOVIN s., ULLENSAKER pgd., AKERSHUS. Innkommet ved Anne Alsvik som opplyser at gjenstandene trolig stammer fra en
gravhaug som ble fjernet etter 1927 av den tidligere eier av 151/1, ThorbjørnFladby. Ifølge Paul Strøm sen. på Låte (153/1), var haugen noe avlang med diam. på 3-4 m. Se J. Petersens innberetning 1922 i top.ark. Gave.