Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

59.
Flintøks, tyndnakket, af overordentlig størrelse; arbeidet er ufuldendt og stykket er tildannet ved store, grove slag, i eggen og flere steds i kanterne endnu kun ved bankning og knusning, men har fuldt karakteristisk form. Materialet er ganske godt, men ikke af bedste slags, af blaalig lysegraa farve. L. 46,1 cm., br. nær eggen 14,1, nær banen 11,2, største tykkelse 8 cm. Selv i fuldt færdig stand vilde den vistnok have overgaaet alle tidligere i Norge fundne flintøkser i størrelse, afb. fig. 2.
Opgives f. paa Ingstad, Hovin, Spydeberg, Smaal.
(20059).