NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

T 19423.
Funn fra felt med kullgroperSundby, gnr. 127, bnr. 1, Stiklestad s., Verdal p. og k., Nord-Trøndelag. (matr.nr. 1721001270001)
a)
Ca. 2 g trekull. Fra grop 1, som var rund, med diam. ca. 70 cm, dybde ca.10 cm. Innhold: Mye skjørbrent stein, trekull og trekullblandet jord.
b)
Ca. 9 g trekull. Fra grop 2, som var oval, med tverrmål ca.65 X 35 cm, dybde ca. 10 cm. Innhold: Noen få skjørbrente stein, fin grus, trekull og trekullblandet jord.
c)
Ca. 35 g trekull. Fra grop 3, som var oval, ca. 90 X 75 cm vid, inntil 35 cm dyp. Foruten trekull (spesielt i bunnen og ved veggene) og trekullblandet jord, fantes grus og mye skjørbrent stein. Midt i gropa ble påvist rester av brente bein.
d)
Rester av brente bein, trolig av menneske. Ca. 0,3 g. Fra grop 4.
e)
Ca. 17 g trekull. Fra grop 4, som var rund, med diam. ca. 95 cm, dybde ca. 25 cm. Foruten trekull inneholdt gropa mye skjørbrent stein.
f)
Ca. 26 g trekull. Fra grop 5, som var oval, ca. 205 X 45 cm vid, ca. 30 cm dyp. Den inneholdt skjørbrent stein, grus, trekull og trekullblandet jord.
g)
Ca. 3 g brente bein, trolig av menneske. Fra grop 6, spredt mellom steinene.
h)
Ca. 19 g trekull. Fra grop 6, som var oval, ca. 165 X 70 cm vid, inntil 0,4 m dyp. Gropa inneholdt svært mye skjørbrent stein. Trekull var det mest av ved bunn og vegger.
i)
Ca. 4 g trekull. Fra grop 7, som var bortimot rund, med tverrmål 140 X 130 cm, dybde ca. 40 cm. Gropa inneholdt mye stein. Trekull fantes mest konsentrert ved bunn og vegger.
(j)
("Grop 8" viste seg bare å være et jordskikt).
k)
Ca. 0,2 g brente bein, trolig av menneske. Fra grop 9, ca. 20 cm dypt, i v.-enden.
l)
Ca. 20 g trekull. Fra grop 9, som var oval, med tverrmål ca. 130 X 115 cm, dybde ca. 65 cm. Gropa var helt fylt med skjørbrent stein, og noe trekullblandet jord.
m)
Bruddstk. av hein av blågrå skifer, med uregelmessig firkantet tverrsnitt og sliping på tre sider. Bev. mål 10,5 X 2,6 X 1,6 cm. Bev. vekt 71 g. Fra midt i grop 9, ca. 25 cm dypt.
n)
Ca. 25 g trekull. Fra grop 10, som var oval, ca. 160 X 140 cm vid, ca. 55 cm dyp. Den inneholdt svært mye stein, foruten trekull trekullblandet jord.
(o)
(Grop 11 var uregelmessig i form, med dybde ca. 20 cm. Den inneholdt litt skjørbrent stein, grus og trekullblandet jord, men ikke trekull av betydning).
p)
2,9 g brente bein, trolig av dyr. Fra trekullag ved bunn og vegger i grop 12.
q)
Ca. 5 g trekull. Fra grop 12, som var nesten rund, ca. 100 X 95 cm vid. Den inneholdt mye stein, og trekull/trekullblandet jord som var mest konsentrert i et svart lag langs endel av bunnen og opp på den ene siden.
r)
Ca. 2,5 g brente bein, trolig av menneske. Fra trekullag i bunnen av grop 13.
s)
Ca. 25 g trekull. Fra grop 13, som var rund, med diam. ca.135 cm og dybde ca. 45 cm. I bunnen og opp langs veggene var det et tildels tykt lag av trekull /trekullblandet jord og endel stein.
t)
Del av dyretann, med st. tverrmål 3,2 cm, av sau eller geit. (Ovis aries/Capra hircus). Fra overflaten av grop 13, ved midten.
(u)
(Grop 14 var nærmest firkantet i formen, ca. 110 X 75 cm vid, ca. 35 cm dyp. I toppen besto innholdet av jord som bare delvis var trekullblandet. I bunnen av gropa lå et lag skjørbrent stein og litt grus. Trekullstk. fantes ikke).
v)
Deler avskjelett av hest, over 20 år gammel (Equus caballus). Fra en inntil 140 cm vid og ca. 40 cm dyp nedgravning. Skjelettets hode lå i s.v.
F. i et område ca. 50 X 20 m vidt, ca. 300 m s.ø. for husene på gården, på toppen av et grustak, der matjorda var skjøvet av. Gropene lå med innbyrdes avstand ca. 10-2 m, skåret ned i grusbunnen. De hadde vært dekket av et inntil 0,5 m tykt matjordlag. Det er mulig av samlingen av groper har vært av større omfang. Endel kan ha gått med i grustaket, andre kan fortsatt ligge under matjord. - Fra alle gropene ble det tatt jordprøver på minst 0,5 l. Ved flotasjon ble prøvene undersøkt ved Museets laboratorium med henblikk på korn, frø og andre organiske rester. Av hele serien ble det funnet et par biter som kan være rester av forkullet korn. Bestemmelse av beinmateriale v. førstepreparant Pirjo Lahtiperä, Zoologisk Museum, Bergen. - Utgraving 1974 v. Karl Petter Buhaug.