NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

74.
Pilespids af lys, gjennemskinnende kvarts, omtr. trekantet med noget udbuede sidekanter, retlinjet basis med antydning til indbuning, det ene hjørne nu lidt afbrækket. Tildannet med parallel afflisning ligesom en flintspids. 3,2 cm. lang, 2 cm. bred nedentil. ((8251))

Skraber af brun flint af skeform med ganske kort skaft. Forsiden dannes af en eneste afspaltningsflade, bagsiden af flere. Bladets kant danner en afrundet egg, som er tildannet med smaa tætte slag. 4 cm lang og næsten ligesaa bred over bladet. ((8252))

Uregelmæssig rund skive af lys, brunlig flint. Har paa den ene side en konkav afspaltningsflade. Vistnok brugt som skraber, hvoraf eggen ogsaa bærer spor. 3-3,5 cm. i tverm. ((8253))

2 aflange flekker af graa flint; den ene har mulig været brugt som skraber. ((8254))

En klump af graa opak flint, med en afspaltningsflade, men forøvrigt med naturlig kalkskorpe. ((8255))

Alle disse stykker er f. sammen paa Tautra i (matr.nr. 1545000390000)(matr.nr. 1545000400000). Om fundet er oplyst, at alt er fundet "paa samme sted" som de 3 skeformede skrabere nr. T 8070 ff., se ovf. nr. 1 (8251-8255).
75.
Brudstk. af en slibesten for stensager. Det er et midtstykke af en flad, 3 cm. tyk helle med brud ved alle kanter. Paa begge sider en temmelig sterkt hul slibeflade. Brudstykket er 11 X 5 cm. i tverm. F. 1 alen dybt i jorden længst syd paa Tautra (matr.nr. 1545000390000)(matr.nr. 1545000400000) (8256).
8251-8256 er indkommet gjennem hr. sogneprest Saxlund .