Om MUSIT

MUSIT er universitetsmuseenes felles IT-organisasjon, forankret i en samarbeidsavtale inngått første gang i 2007 mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og UiT Norges arktiske universitet. Fra 2009 er Universitetet i Stavanger også med i samarbeidet. Avtalen ble evaluert i 2013, og ny avtale med vedtekter ble undertegnet i 2014.

Formålet med MUSIT er "å sikre drift, vedlikehold og utvikling av museenes felles samlingsdatabaser, og å legge til rette for deling av data for forskning, utdanning, forvaltning og allmennhet".

MUSIT forvalter samlinger innenfor en rekke fagområder, bl.a. arkeologi, botanikk, etnografi, foto, numismatikk, zoologi og topografiske arkiv.

Organisering

MUSIT er organisert med et årsmøte bestående av representanter for de fem universitetene som er med i samarbeidstiltaket, en daglig leder og et styre bestående av fem faste medlemmer, hvorav to er museumseksterne.

Styret har opprettet to koordineringsgrupper, én for naturhistorie og én for kulturhistorie. I tillegg opprettes det fag- og ekspertgrupper ved behov og i forbindelse med det enkelte utviklingsprosjekt.

Den daglige driften av porteføljen av databaser og applikasjoner er lagt til Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning (DS) ved Universitetet i Oslos Senter for informasjonsteknologi.

Avtaleverk og wiki

MUSIT-avtalen
Vedtektene

MUSIT-wikien