Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Kulturhistorisk museum, Oslo

MuseumNo : C27790 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : sverd

Form : Fullgrepssverd

Variant : R. 101

Material : bronse

County : Agder (Vest-Agder)

Municipality : Farsund

CadastralName : Meberg

CadastralNo : 88

Period : eldre bronsealder

FindCategory : gravfunn

Description : Sverd av bronse av typen Rygh 101, men noe kortere og spinklere enn typeeksemplaret. Ellers avviker det bare i uvesentlige punkter. Sverdknappen er spiss-oval (linseformet), mens den på typeeksemplaret er av rombisk form. Furene som danner mønstret på grepet er i motsetning til typeeksemplaret så grunn at det neppe kan ha vært tale om at de har vært innlagt med harpiks eller annet stoff som det er vanlig med denne dekorasjonsmåten. Derimot finnes det ubetydelige rester av et harpiksliknende stoff i det skoldformete feltet innenfor greptungen. Klingen mangler de fine forsiringer i form av paralleltgående linjer på begge sider av midtribben. En ser svake spor av buete linjer øverst på klingen på begge sider av den kretsformete utskjæringen nederst på grepet, men det er lite trulig at disse linjene har fortsatt nedover klingen.Som støpearbeid er sverdet ikke helt feilfritt idet sverdknappen sitter litt skjevt i forhold til grep og klinge. Sverdet er stort sett godt bevart, bortsett fra at det ved oksyderingen har dannet seg mindre hakk i eggen på begge sider. Lengden 61,3 cm, klingen 50,7 cm, største bredde over grepflikene 4,2 cm, klingens største bredde 2,9 cm.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Myhrvold, Britt

Image of artefact

Creative Commons-lisens Kulturhistorisk museum/ Museum of Cultural History (postmottak@khm.uio.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.