Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T15366 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : r. 491|enegget

Material : jern

County : Trøndelag

Municipality : Tydal

CadastralName : Aunet Østre

CadastralNo : 169

Period : merovingertid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 56193 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Enegget sverd av jern av typen R. 491, med forholdsvis korte hjalter, henholdsvis 8,7 og 7,7 cm, i det hele en eldre form innen typen. Hjaltene er ikke rygget, men langs efter midten av nedrehjaltet trekker sig på den ene, best konserverte side en vulst. Foreligger i bruddstkr. og er meget medtatt av forrustning. Glødeskall.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.