Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T5920 (Katalogtekst)

Artefact : Slire

Form : til en smal, enegget kniv

Material : lær

County : Trøndelag

Municipality : Trondheim

Period : yngre jernalder/middelalder/nyere tid

FindCategory : byfunn

Description : ø) En slire af læder til en smal, enegget kniv, i 2 stykker, men nogenlunde fuldstændig, 22 cm. lang, oventil (i sammenklemt tilstand) 2,5 cm. bred. Ornamenterne er en dels enkelt, dels (paa det bredeste) dobbelt, skraastribet bord langs kanterne og et stribet tverbaand lidt ovenfor midten. Forøvrigt er fladerne, paa den ene side helt, paa den anden side for størstedelen, bedækket med indpunsede tætte, smaa firkanter, i hvis ene hjørne er afskaaret mindre firkanter. Denne slire er utvivlsomt at betragte som et fund sammen med de to foregaaende og hørende sammen med dem.

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.